מאגרי מידע

שם המאגר
תחום
לומדות

חיפה   -  המפתח למאמרים בעברית  

כל התחומים

מאגרי המידע של מכון סאלד

מדעי החברה

 אוסף כתבי העת

אוסף תקנים - מזון
מזון

אוצר החכמה

בריינפופ

כותר - ספרי לימוד     
מאגר כלי המחקר - מכון ברוקדייל     

מאגר כלי המחקר - מכון מופ"ת

ממשק     

מפתח למאמרים מכתב העת "פרספקטיבה"

לקויי למידה

מפתח ממוחשב של העיתונות היומית

כללי

   נבו - המאגר המשפטי 

משפט

עיתונות יהודית היסטורית  - הספריה הלאומית

עיתונות עברית היסטורית  - הספריה הלאומית

פרויקט השו"ת

יהדות

רמב"י

יהדות

 שווה ערך- מאגר ידע בלימודי מוגבליות


ACM Digital Library

מדעי המחשב

Annual Reviews

כל התחומים

Cambridge Journals Online

Cell Press - Journals

מדעי הטבע ומדעי החיים

 Credo Reference

ספרי יעץ

Ebsco - Bibliography of Asian Studies

Ebsco - Business Source Premier

כלכלה

 Ebsco -  Education Research Complete 

Ebsco - eBook Academic Collection

Ebsco - MathSciNet

Ebsco - Psychology and Behavioral Sciences Collection

Ebsco - SPORTDiscus with Full Text

Dun&Bradstreet - ארגז כלים

מידע עסקי

 telhai5

EconLit

כלכלה וניהול

EricA - Education Resources Information Center

חינוך

Emerald

כלכלה וניהול

Journal Citation Reports (JCR) 
   
JCR    

JSTOR

מדעי הרוח

Nature Research and weekly Journals

Oxford University Press

כל התחומים

כל התחומים

PsycNET :  PsycTESTS, PsycINFO, PsycBOOKS, PsycARTICLES

פסיכולוגיה, חברה, רפואה, והתנהגות

PubMed

מדעי הטבע ומדעי החיים

SAGE Premier

כל התחומים

Science Direct

כל התחומים

SCOPUS

כל התחומים

Social Services Abstracts

עבודה סוציאלית

Springer

כל התחומים

Taylor & Francis Group

Wiley-Blackwell  Journals

כל התחומים

Google 

Last modified: Tuesday, 28 February 2023, 2:13 PM