שירותי הספריה

השאלת ספרים לבעלי תעודת סטודנט או כרטיס קורא. 

השאלה בין ספרייתית - הספריה עומדת בקשר הדוק עם ספריות אקדמיות אחרות ושואלת מהן ספרים ומאמרים לפי הזמנת המרצים והסטודנטים.

שירותי יעץ - הצוות המקצועי של הספריה מסייע לפונים בחיפוש חומר ביבליוגרפי, שימוש במאגרי מידע והתמצאות כללית בספריה ובאוספיה.

הדרכות - הספריה מסייעת לציבור הקוראים בניצול משאבי הידע העומדים לרשותם על-ידי הדרכה אישית והדרכות קבוצתיות.

ניוד ספרים בין הקמפוסים  

Last modified: Friday, 31 March 2023, 12:31 PM