השאלה בינספרייתית

מה ניתן להזמין?

שירות ההשאלה הבינספרייתית מאפשר לסטודנטים ומרצים להזמין ספריים, תזות, מאמרים, שאלונים שאינם נמצאים באוסף הספרייה.

 יש להקפיד לבדוק שאכן הפריטים המוזמנים לא נמצאים בספרייה.

*הזמנת פריט בהשאלה בין ספרייתית מחייבת! מי שלא יגיע לאסוף פריט שהזמין לא יוכל לבצע השאלה בין ספרייתית נוספת לפני ברור עם מנהל הספרייה!

כיצד ניתן להזמין?

*באמצעות טופס אלקטרוני שנמצא  בכרטיס הקורא

כיצד מקבלים את ההזמנה?

*מיד עם הגעת הפריט לספרייה נודיעך באמצעות הדואר האלקטרוני
*פריט יינתן לקורא לשבוע עם אפשרות הארכה במידה ואינו מבוקש ע"י הספרייה המשאילה
*פריט האלקטרוני יגיע לדוא"ל שלך

Last modified: Thursday, 24 March 2022, 2:39 PM