שרותי השאלה

זכאים לשירותי השאלה סטודנטים ומרצים ,חברי הסגל האקדמי והמנהלי ועובדי קמפוס תל-חי לחדשנות בחינוך ובהוראה.

קוראי חוץ זכאים לשירותי השאלה לאחר הפקדת המחאת משמורת על סך 200 ₪.

ספרים ניתנים לתקופה של שבוע (למעט ספרים מסוימים שתקופת השאלתם שונה) בתום השבוע מתבצעת הארכה לתקופה של שלושה חודשים.

זמן ההשאלה מתארך אוטומטית אלא אם כן הספר הוזמן על ידי קורא אחר. במקרה כזה תתקבל הודעת sms להשבת הספר.

ניתן להחזיר ספרים לתיבת החזרת הספרים הנמצאת בכניסה לספרייה (גם כאשר הספרייה סגורה).

לא ניתן להשאיל: כתבי עת , אנציקלופדיות ומילונים, מפות ופריטים מסוימים המסומנים ע"י הספרייה (לעיתים לתקופה מוגבלת בלבד).

בספרייה קיימים שירותי השאלה בין ספרייתית.

יצירת קשר עם דלפק השאלה:

טלפונים: 04-8181930 (קמפוס מערבי), 04-8181920 (קמפוס מזרחי)

פקס: 04-8181924/919 

דוא"ל מחלקת השאלה: askthelibrarian@telhai.ac.il

 

זכאים לשאול ספרים:

סטודנטים,חברי סגל הוראה וסגל אקדמי,עובדי המכללה,קוראי חוץ.

הזכות להשאלה הינה אישית ומותנית בהצגת תעודת סטודנט או תעודה מזהה.

סטודנט רשאי לשאול 20 ספרים  ו2 סרטי DVD בו זמנית

הספרים ניתנים להשאלה לתקופות שונות, לילה, שבוע או ארבעה שבועות, על פי יעוד הספר

ספר לילה יצא מהספרייה שעה לפני הסגירה. ויחזור עד 09:00 למחרת .

החזרת ספרים ללא תור - בכניסה לספרייה ארגז החזרת ספרים

החזרה, הארכה ומעקב אחר השאלות והזמנות באחריות הקורא/ת.

הארכת תקופת ההשאלה:

הארכת הספרים המושאלים מתבצעת אוטומטית. לא ניתן להאריך את מועד ההחזרה במקרים הבאים:

* הספר מוזמן ע"י קורא אחר.

* בעית קנסות או הגבלה בתיק הקורא.

* האחריות עלבדיקת הארכה ע"י הקורא.

קנסות וחיובי ספריהישולמו במדור שכר לימוד בשעות הקבלה.

כרטיס הקורא יחסם עד להסדר החוב. (לא יתבצעו השאלות והארכות)
באחריות הסטודנט לחזור לספריה להציג את הקבלה עבור התשלום. 
אם לאחר 3 שבועות לא יוסדר החוב יחסמו גם כל שירו תי הסטודנט במכללה.

מידע על תעריפי קנסות:

  4 שבועות

2   ש"ח ליום                                                              

  ספר לשבוע

10 ש"ח ליום

  ספר ללילה

15 ש"ח ליום

הזמנת פריטים:

ניתן להזמין פריט המושאל בידי קורא אחר. ההזמנה מתבצעת ע"י איתור הפריט המבוקש בקטלוג, כניסה ל- "מצאי/מושאל",
 לחיצה על "הזמנה" והכנסת פרטי המשתמש. בסיום ההזמנה יש להקיש על "אישור".
שימו לב! ניתן לבדוק את מקומך בתור ההזמנות בתיק הקורא שלךפעולה זו באחריותך בלבד.
הפריט יחכה לך בדלפק ההשאלה במשך שני ימי עבודה מרגע היותך בהמתנה.
 

שירותי השאלה למבקרים:

תושבי אזור: ניתן לרכוש מנוי במוקד השירות תמורת 250 ₪ לשנה.

Last modified: Monday, 17 January 2022, 1:15 PM