כללי ציטוט

הספר המפרט באופן מלא את כללי הציטוט של ה - APA נמצא בספרייה:

Publication manual of the American Psychological Association: the official guide to APA style

   2020 .7th ed. Washigton, DC: American Psychological Association
מיקום בספריה: 808.066 APA
מדריך לרישום ביבליוגרפי מאת המכללה האקדמית של בית ברל,
עם דוגמאות בעברית לסוגי חומר נבחרים עבור ציטוטים בסגנון MLA, APA ועוד.

Last modified: Thursday, 2 June 2022, 1:33 PM